Svou diplomovou práci jsem zasvětil mému oblíbenému tématu, kterým jsou integrované dopravní systémy, konkrétně analýze integrovaných dopravních systémů Prahy (Pražská integrovaná doprava) a Bratislavy (Bratislavská integrovaná doprava). Níže si tuto diplomovou práci můžete stáhnout (byť obrázky jsou v malém rozlišení, v plném rozlišení je nebylo možno nahrát). Na konec této práce (na stránky č. 102 a 103) jsem připojil posudky od vedoucího i oponenta práce, které zhodnocují mou práci a které se od sebe poměrně hodně liší. Přiložil jsem je tam proto, že mě zajímá Váš názor, ke kterému posudku se přikláníte. Hlasovat pro preferovaný posudek můžete v anketě také níže.

Diplomová práce - analýza integrovaných dopravních systémů Prahy a Bratislavy


Miniaplikace