Zde jsou odkazy na ty výlety s PID, na jejichž autorství mám 100% podíl.

1. Z Lipan do Zásmuk přes Kouřim

2. Ze Stříbrné Lhoty do Jíloviště přes Černolické skály

3. Po stopách zlatonosných štol

4. Povodím Kačáku z Unhoště do Loděnice

5. Slavičím a Dalejským údolím

6. Podél Výrovky

7. Českým krasem přes lomy u Mořiny

8. Cyklotrasou podél Vltavy do Kralup nad Vltavou

9. Údolím Zákolanského potoka z Okoře do Kozince

10. Kolem slepých ramen Labe